• Etapy realizacji projektu

   • 07.10.2022 21:50

   • W naszej placówce od roku szkolnego 2019/2020 realizowany jest projekt „Torami nowej edukacji – wykształcenie  kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

    Celem głównym projektu jest podniesienie minimum 2 kompetencji kluczowych i 6 umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic z 6 szkół mieszczących się na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz zwiększenie jakości nauczania prowadzonego w tych placówkach poprzez: realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających, stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni nauk przyrodniczych, zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach poprzez zakup sprzętu TIK, zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.
    W roku szkolnym 2019/20, 2020/21 i 2021/2022 oraz 2022 nasi uczniowie z klas I – VII korzystali z bezpłatnych dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia). Były to zajęcia rozwijające i dydaktyczno- wyrównawcze.
    W roku szk.2021/2022 odbyły się różnorodne zajęcia prowadzone przez partnera projektu:
    • - kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych . Były to zajęciach warsztatowe w ramach naszego projektu. Uczniowie rozwijali umiejętności: w zakresie przedsiębiorczości (postawa uczciwości, przywództwa, wytrwałości, empatii, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, pewności siebie, odporności i samorozwoju), w zakresie pracy zespołowej (praca w zespołach, uczenie się od innych, delegowanie zadań, współodpowiedzialność, otwartość, przywództwo oraz kompromis)oraz w zakresie kreatywności i innowacyjności (kreowanie i wprowadzanie w życie innowacyjnych pomysłów, wartościowanie, dociekliwość i ciekawość świata).
    • - warsztaty psychoedukacyjne „Budowanie zespołów”, zajęcia te rozwijały umiejętność logicznego myślenia.
    • - warsztaty "Młody Inżynier", zajęcia doskonaliły umiejętności logicznego myślenia niezbędnego w nabywaniu kompetencji lingwistycznych, informatycznych, matematycznych i elektronicznych.
    • - zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone w formie blended-learning czyli 6 godzin stacjonarnych warsztatów w szkole, kontynuacja kursu w domu (6 godzin na platformie)
    W roku szkolnym 2021/2022  nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w  szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu .
    • - szkolenie z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w obszarze uświadamiania zagrożeń świata wirtualnego. Szkolenie przygotowane zostało w formie mieszanej: stacjonarnej i na mobilnej platformie. Każdy uczestnik otrzymał dostęp do filmów instruktażowych, ćwiczeń, testów, materiałów dodatkowych z możliwością wielokrotnego odtwarzania. Wszystko to wyposażyło pedagogów w niezbędną wiedzę do tego, aby pracować z uczniem w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni
    • - szkolenie „Zabawy psychoedukacyjne – praca z wyobraźnią i wizualizacją” szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem z wykorzystaniem metod wizualnych. Podczas szkolenia nauczyciele zostali wyposażeni w innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w formie zajęć rozwijających odbieranie informacji w sposób obrazkowy i rysunkowy. Dzięki takiej formie uczeń będzie nabywał umiejętność rysunkowego przedstawiania historii, własnego myślenia wizualnego, przekładając to na papier. Były to zajęcia rozwijające kreatywność, wyobraźnię i twórczość pedagogów
    • - kurs języka angielskiego, który składał się z zajęć indywidualnych z trenerem, filmów edukacyjnych i instruktażowych oraz testów sprawdzających poziom zdobytej wiedzy. Jego celem było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami poprzez praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych w czasie różnorodnych aktywności, przełamanie początkowej nieśmiałości lub niechęci porozumiewania się w języku obcym.
    • - warsztaty CYM przekazywały cenną wiedzę, w jaki sposób można wykorzystywać w procesie nauki symbol, metaforę oraz obraz, które rozwijają procesy poznawcze u uczniów i myślenie lateralne.
    Wszystkie warsztaty, kursy i szkolenia miały formę blended learning.

    W maju 2022 roku zostały nagrane filmiki z  zajęć  prowadzone przez nauczycieli. Były to zajęcia rozwijające z informatyki w klasach IV-VIII i zajęcia rozwijające przyrodnicze w klasach I-III. Następnie filmiki promocyjny zostały udostępnione na stronie szkoły i facebooku.
    Szkoła otrzymała  sprzęt i pomoce dydaktyczne .Po otrzymaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu zajęcia dla uczniów zostały urozmaicone o pracę z technologiami informatycznymi. Uczniowie uczą się nowych zagadnień i powtarzają dotychczasowe słownictwo z tablicą interaktywną i projektorem. Dzięki robotom Photon rozwiązują zagadki, ucząc się jednocześnie programowania. Nauka przez zabawę jest przyjemna  i interesująca dla uczniów. Taka forma nauki bardzo podoba się uczestnikom projektu. Podnoszenie jakości edukacji jest w dzisiejszym systemie oświaty koniecznością. Aby zwiększyć szanse edukacyjne wszystkich uczniów, a tym samym podnieść jakość edukacji, konieczne jest wdrażanie kompleksowych programów, projektów.
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • 257582957
   • ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
   • 257596534
   • 822-10-46-051
   • 000584449
 • Galeria zdjęć

   brak danych