•  

      

      

      

     Zadania Samorządu Uczniowskiego

     1. Reprezentuje całą społeczność uczniowską szkoły.
     2. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca tradycje.
     3. Organizuje działalność kulturalną,sportowąoraz rozrywkową zgodnie
      z własnymi potrzebami i możliwościami.
     4. Współdziała z innym organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
     5. Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących.
     6. Rozwija samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę oraz grupę.
     7. Uczy odpowiedzialności i tolerancji.
     8. Integruje uczniów szkoły i kształtuje umiejętności działania zespołowego.
     9. Rozwija poczucie przynależności do społeczności szkolnej.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • 257582957
   • ul. Małopolska 11
    05-300 Mińsk Mazowiecki
    Poland
   • 257596534
   • 822-10-46-051
   • 000584449
 • Galeria zdjęć

   brak danych