• Przyjemne z pożytecznym...

   Przyjemne z pożytecznym...

   10.05.2021 22:26
   W ramach projektu pt. "Torami nowej edukacji....." na zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodnicze, uczniowie klasy II b wspólnie z nauczycielem p. Barbarą Nowicką pięknie zagospodarowały teren przed szkołą. Dzieci posadziły nowe rośliny wiosenne, które gdy urosną będą pięknie ozdabiały plac wokół szkoły. Zajęcie to sprawiło wiele przyjemności dzieciom! Gratulujemy wspaniałego pomysłu!

  • Kreatywne zajęcia - badamy i odkrywamy!

   Kreatywne zajęcia - badamy i odkrywamy!

   16.03.2021 18:02
   Uczniowie z Ib podczas zajęć przyrodniczych. Badamy i odkrywamy!

  • Kreatywne zajęcia projektowe

   Kreatywne zajęcia projektowe

   07.12.2020 21:45

   Wraz z dniem 1 października wznowione zostały w naszej szkole działania związane z realizacją projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
   W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:
   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – p. T. Schima.
   Zajęcia rozwijające z zakresu:
   • języka angielskiego – B. Polit, D. Sadowska, D. Woźnica,
   • matematyki – p. R. Słodownik, I. Sabak, J. Kurek,
   • przyrody w klasach I-II – p. B. Nowicka, J. Zawadka, M. Wocial, A. Dźwigała, M. Płochocka,
   • biologii – p. E. Miłkowska,
   • chemii – p. I. Sikorska,
   • fizyki – p. J. Kurek,
   • geografii – p. K. Gójska,
   • informatyki – p. D. Solecka, M. Kruszewski.
   Realizując zawarte w projekcie założenia we wrześniu przeprowadzono warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie następujących klas:
   • klasy I-II - iROBOT – zajęcia z robotyki i informatyki,
   • klasy V a, V b, VI a, VI b - Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni,
   • VI f - Budowanie zespołów – zajęcia psychoedukacyjne,
   • klasa IV a – Praca z wyobraźnią i wizualizacją – zajęcia psychoedukacyjne,
   • klasa VI c – Młody Kreator – zajęcia z twórczości i kreatywności.
   Warsztaty prowadzone były w niewielkich grupach, co podniosło ich efektywność. Wniosły wiele ciekawych treści i ich praktycznych zastosowań. Przebiegały w miłej atmosferze.

  • Rekrutacja do projektu "Torami nowej edukacji..."

   02.10.2020 14:37
   Uprzejmie informujemy, że ruszył nowy projekt „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Rekrutacja uczniów klas I-VII do projektu trwa do dnia 20 grudnia 2019 r.
   Regulamin rekrutacji i dokumenty potwierdzające uczestnictwo w projekcie wraz z załącznikami:
   • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   • Formularz zgłoszenia do projektu (zał.1)
   • Deklaracja udziału w projekcie (zał. 2)
   • Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 3)
   • Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych (zał. 5)
   W ramach projektu realizowane będą:
   1. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
   2. zajęcia rozwijające z zakresu:
   • języka angielskiego
   • matematyki
   • przyrody (kl. I-III)
   • nauk przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, fizyka)
   • informatyki
   1. zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych uczniów
   Zapraszamy chętnych uczniów klas I-VII do udziału w projekcie „Torami nowej edukacji…”. Jeden uczeń może uczestniczyć w jednej lub w dwóch formach zajęć danego typu. Wypełnione dokumenty (do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy składać w sekretariacie do 20.12.2019r.
   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy
   Zalacznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie
   Zalacznik nr 3 Wzór oświadczenia uczestnika projektu
   Zalacznik nr 5 Rezygnacja z udzialu w projekcie
  • Projekt: „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

   03.03.2021 13:15
   W Mińsku Mazowieckim w 6 szkołach podstawowych: SP1, SP3, SP4, SP5, SP6 i ZSP1 przez dwa lata realizowany będzie kompleksowy projekt wsparcia edukacyjnego dla 1000 uczniów. Będą oni mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe. W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni informatycznych zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

   W ramach projektu dla 157 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.
   Tytuł projektu: Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego
   Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki
   Całkowita wartość projektu: 3 968 321,11 zł
   Kwota dofinansowania: 3 769 031,11 zł
   Działanie: 10.1.1  Edukacja ogólna
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • 257582957
   • ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
   • 257596534
   • 822-10-46-051
   • 000584449
 • Galeria zdjęć

   brak danych